top of page
Screen Shot 2019-12-06 at 10.30.20 AM.pn
標題:          Setiakon Freeform Lobby Design
年份:          2017
室內設計:   參數設計自由形體空間
地點:          吉隆坡,馬來西亞

本設計案為馬來西亞吉隆坡建設公司Setiakon Builders的入口大聽設計,藉由參數設計數位製造方式,將公司名稱Setiakon中的「S」以三度空間立體呈現,設計自由曲線的入口意象,打破當地建設公司比較傳統而無趣的室內設計,創造流線型空間,將天花板、門廳櫃台、公司LOGO牆面結合成一體,展現出簡約、優雅且一氣呵成氣勢的空間設計。

Screen Shot 2019-12-06 at 10.26.57 AM.pn
image003.jpg

3D列印模型 (提供給跨國木工師傅參考,加速施工時程)

Screen Shot 2019-12-06 at 2.14.02 PM.png

GH參數設計、CNC切割圖面 (提升繪圖&製作效率)

bottom of page